Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Hur gör institutionerna när de anställer någon från Epsos listor?

Hur gör institutionerna när de anställer någon från Epsos listor?

När en institution har en ledig tjänst kontrollerar man profilerna på de godkända sökandena för att hitta de personer som bäst matchar behoven (t.ex. i fråga om utbildning, yrkeserfarenhet och språkkunskaper).

Institutionen kan också välja att offentliggöra lediga tjänster för godkända sökande från relevanta urvalsförfaranden.

Institutionen kontaktar godkända sökanden för en intervju och kan beroende på resultat ge ett konkret erbjudande om anställning. Av praktiska skäl kan de sökande också få genomgå en läkarundersökning innan institutionen fattar ett beslut om anställning.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej