KKK

Home > KKK > Kui kaua minu reservnimekiri kehtib?

Kui kaua minu reservnimekiri kehtib?

Küsimuste kategooriad: 

Alaliste ametnike reservnimekirjad kehtivad üldisemate ametikohtade puhul tavaliselt ühe aasta (spetsialistide puhul kolm aastat). Reservnimekirjade kehtivust võidakse pikendada vastavalt institutsioonide vajadustele. Reservnimekirjas olemine ei taga siiski töölevõtmist.

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei