Ceisteanna coitianta

Home > Ceisteanna coitianta > Successful candidates / recruitment > Cad é tréimhse bailíochta an phainéil?

Cad é tréimhse bailíochta an phainéil?

Is gnách go mbíonn painéil d'oifigigh bhuana (ginearálaithe) bailí ar feadh bliana; i gcás speisialtóirí is gnách gur tréimhse trí bliana a bhíonn ann. Féadfar cuir le tréimhse bailíochta na bpainéal de réir riachtanais na n-institiúidí. Má chuirtear d'ainm ar phainéal, ní hionann sin agus a rá go bhfaighidh tú post.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh