Vanliga frågor

Home > Vanliga frågor > Hur länge är min reservlista giltig?

Hur länge är min reservlista giltig?

Reservlistor över fast anställda (generalistprofiler) är normalt giltiga i ett år (eller tre år för specialister), men giltighetstiden kan vid behov förlängas. Du är dock inte garanterad någon anställning bara för att du finns med på en reservlista.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej