Najčešća pitanja

Home > Najčešća pitanja > Mogu li raditi negdje drugdje, ne samo u Bruxellesu odnosno Luxembourgu?

Mogu li raditi negdje drugdje, ne samo u Bruxellesu odnosno Luxembourgu?

Kategorije pitanja: 

80 % radnih mjesta nalazi se u Bruxellesu i Luxembourgu.

Europska komisija ima predstavništvo u svakoj državi članici. Europski parlament ima svoje urede za informiranje u svakoj državi članici, a Europska služba za vanjsko djelovanje ima delegacije diljem svijeta.

EU ima i više agencija i decentraliziranih tijela smještenih u različitim zemljama. Doznajte koje se agencije odnosno tijela nalaze u vašoj zemlji.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne