Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Mogu li raditi negdje drugdje, osim u Bruxellesu ili Luxembourgu?

Mogu li raditi negdje drugdje, osim u Bruxellesu ili Luxembourgu?

Kategorije pitanja: 

Većina radnih mjesta (njih 80 %) nalazi se u Bruxellesu i Luxembourgu.

Europska komisija ima predstavništvo u svakoj državi članici. I Europski parlament ima ured za informiranje u svakoj državi članici, a Europska služba za vanjsko djelovanje ima delegacije po cijelom svijetu.

EU ima i više agencija i decentraliziranih tijela smještenih u raznim zemljama. Doznajte koje se agencije odnosno tijela nalaze u vašoj zemlji.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne