ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Оказва ли се подкрепа за преместване?

Оказва ли се подкрепа за преместване?

Категории въпроси: 

След като получите предложение за работа, нашите бюра за новопостъпили служители в Брюксел и Люксембург ще ви помогнат да се установите. Те могат по-специално да ви помогнат да си намерите жилище (включително като прегледат договора ви за наем). Редовно се провеждат информационни дни, за да се помогне на новопостъпилите служители да организират живота си в новата страна.

В Брюксел и Люксембург има отлични национални, европейски и международни училища. Можем да ви свържем с детски ясли, забавачки и други.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не