Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Application > Μπορώ να στείλω τα πτυχία μου και άλλα έγγραφα σχετικά με την επαγγελματική μου εμπειρία;

Μπορώ να στείλω τα πτυχία μου και άλλα έγγραφα σχετικά με την επαγγελματική μου εμπειρία;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Δεν χρειάζεται να στείλετε δικαιολογητικά έγγραφα κατά την υποβολή της αίτησής σας.

Θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών, πτυχίων και πιστοποιητικών σας σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, ώστε να επιβεβαιώσετε το δικαίωμα συμμετοχής σας.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι