Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Πρέπει να στείλω τα πτυχία μου και άλλα έγγραφα σχετικά με την επαγγελματική μου εμπειρία;

Πρέπει να στείλω τα πτυχία μου και άλλα έγγραφα σχετικά με την επαγγελματική μου εμπειρία;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Δεν χρειάζεται να στείλετε κανένα δικαιολογητικό έγγραφο κατά την υποβολή της αίτησής σας.

Σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, πτυχίων και πιστοποιητικών σας, προκειμένου να επιβεβαιώσετε το δικαίωμα συμμετοχής σας.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι