Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Czy powinienem przesłać dyplomy oraz inne dokumenty poświadczające moje doświadczenie zawodowe?

Czy powinienem przesłać dyplomy oraz inne dokumenty poświadczające moje doświadczenie zawodowe?

W chwili zgłaszania swojej kandydatury nie musisz załączać żadnych dodatkowych dokumentów.

Dopiero na późniejszym etapie kandydaci zostaną poproszeni o przedstawienie oryginałów dokumentów, dyplomów i zaświadczeń potwierdzających, że kwalifikują się do danej procedury. 

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie