Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Je potrebné poslať diplomy a ďalšie dokumenty týkajúce sa mojej odbornej praxe?

Je potrebné poslať diplomy a ďalšie dokumenty týkajúce sa mojej odbornej praxe?

Pri podávaní prihlášky nemusíte zasielať žiadne doplňujúce dokumenty.

V neskoršej fáze výberového konania budete požiadaný o poskytnutie kópií vašich doplňujúcich dokumentov, diplomov a osvedčení, aby ste potvrdili, že spĺňate podmienky účasti na výberovom konaní.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie