Vanliga frågor

Home > Vanliga frågor > Ska jag bifoga mina examensbevis och styrkande handlingar som rör min arbetslivserfarenhet?

Ska jag bifoga mina examensbevis och styrkande handlingar som rör min arbetslivserfarenhet?

Du behöver inte skicka med några styrkande handlingar när du skickar in din ansökan.

Du kommer i ett senare skede i förfarandet att uppmanas att visa upp dina originalhandlingar, examensbevis och intyg för att styrka din behörighet. 

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej