Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Ska jag bifoga mina examensbevis och andra handlingar som gäller min yrkeserfarenhet?

Ska jag bifoga mina examensbevis och andra handlingar som gäller min yrkeserfarenhet?

Du behöver inte bifoga några styrkande handlingar när du skickar in din ansökan.

Du kommer att få lämna in kopior av dina styrkande handlingar, examensbevis och intyg för att bekräfta att du uppfyller behörighetskraven i ett senare skede i urvalsförfarandet.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej