Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Application > Ποια είναι η προθεσμία εγγραφής;

Ποια είναι η προθεσμία εγγραφής;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Η προθεσμία εγγραφής αναφέρεται σαφώς σε κάθε προκήρυξη/πρόσκληση καθώς και στον ιστότοπο της EPSO.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι