Najčešća pitanja

Home > Najčešća pitanja > Application > Kada je rok za prijavu?

Kada je rok za prijavu?

Kategorije pitanja: 

Rok za prijavu bit će jasno naveden u svakoj obavijesti / svakom pozivu na sudjelovanje u natječaju te na web-mjestu EPSO-a.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne