Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Μπορώ να υποβάλω αίτηση για περισσότερες διαδικασίες επιλογής, ειδικότητες και/ή ομάδες καθηκόντων;

Μπορώ να υποβάλω αίτηση για περισσότερες διαδικασίες επιλογής, ειδικότητες και/ή ομάδες καθηκόντων;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Ναι, μπορείτε να εγγραφείτε σε διαδικασίες επιλογής για τις οποίες είστε επιλέξιμοι, εκτός εάν άλλως ορίζεται στην προκήρυξη διαγωνισμού/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σας επισημαίνουμε ότι ενδέχεται να πρέπει να υποβάλετε μία αίτηση ανά ειδικότητα και/ή ομάδα καθηκόντων.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι