Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > An féidir liom cur isteach ar níos mó ná ceann amháin de na próisis roghnúcháin, próifílí nó grúpaí feidhme iomadúla?

An féidir liom cur isteach ar níos mó ná ceann amháin de na próisis roghnúcháin, próifílí nó grúpaí feidhme iomadúla?

Catagóirí ceisteanna: 

Is féidir. Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar aon phróisis roghnúcháin a bhfuil tú incháilithe ina leith mura bhfuil a mhalairt ráite san fhógra nó sa ghlao. Tabhair do d'aire gur féidir go mbeidh ort iarratas ar leith a chur isteach do gach próifíl nó gach grúpa feidhme freisin.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh