Najčešća pitanja

Home > Najčešća pitanja > Application > Mogu li se prijaviti za više postupaka odabira, profila i/ili funkcijskih skupina?

Mogu li se prijaviti za više postupaka odabira, profila i/ili funkcijskih skupina?

Kategorije pitanja: 

Da, možete se prijaviti za bilo koji postupak odabira ako ispunjavate uvjete prihvatljivosti, osim ako je u obavijesti / pozivu na sudjelovanje u natječaju navedeno drukčije. Napominjemo da ćete možda morati podnijeti zasebnu prijavu za svaki profil i/ili funkcijsku skupinu.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne