Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Kako se pripremiti za centar za procjenu?

Kako se pripremiti za centar za procjenu?

  • Svi se testovi temelje na izmišljenom scenariju koji je realistična simulacija radnog okruženja.
  • Od vas se očekuje znanje o temama povezanima s EU-om i njegovim institucijama koje će vam pomoći da brzo shvatite kontekst simulacije.
  • Budite onakvi kakvi jeste (u najboljem raspoloženju) i pokušajte uživati u danu koliko god možete.
  • Nastojte zadržati visoku razinu koncentracije i motivacije tijekom cijelog dana.
  • Aktivno sudjelujte u interaktivnim testovima.
  • Pažljivo pročitajte i/ili poslušajte sve upute, uključujući informacije o vremenu koje imate na raspolaganju.
  • Prije nego što odgovorite na pitanja, budite sigurni da ste ih dobro razumjeli.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne