Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Μπορώ να τροποποιήσω το περιεχόμενο της αίτησής μου μετά την επικύρωσή της;

Μπορώ να τροποποιήσω το περιεχόμενο της αίτησής μου μετά την επικύρωσή της;

Εκτός από τη μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST(βλέπε περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής), από τη στιγμή που επικυρωθεί η αίτησή σας, δεν μπορείτε πλέον να τροποποιήσετε το περιεχόμενό της δεδομένου ότι η EPSO επεξεργάζεται αμέσως τα δεδομένα.

Όσον αφορά τη μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST, συνιστάται στους υποηφίους που έχουν υποβάλει αίτηση να την επικαιροποιούν κάθε έξι μήνες ώστε να δείχνουν το συνεχές ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής και να είναι ορατοί στις υπηρεσίες πρόσληψης.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τηλεφορτώσετε ή να επικαιροποιήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα (CV) στον λογαριασμό σας EPSO. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τις υπηρεσίες πρόσληψης και δεν επηρεάζουν κατά κανένα τρόπο την αξιολόγηση ή την απόδειξη της επιλεξιμότητάς σας, κ.λπ., σε καμία διαδικασία επιλογής.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι