Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Μπορώ να τροποποιήσω το περιεχόμενο της αίτησής μου μετά την επικύρωσή της;

Μπορώ να τροποποιήσω το περιεχόμενο της αίτησής μου μετά την επικύρωσή της;

Με εξαίρεση τη μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST (βλέπε περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής), από τη στιγμή που επικυρωθεί η αίτησή σας δεν μπορείτε πλέον να τροποποιήσετε το περιεχόμενό της επειδή η EPSO επεξεργάζεται αμέσως τα δεδομένα.

Όσον αφορά τη μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST, συνιστάται στους υποψηφίους που έχουν υποβάλει αίτηση να την επικαιροποιούν κάθε έξι μήνες, ανεξάρτητα από την έκβαση της δοκιμασίας (αν την έχουν περάσει ή όχι), ώστε να δείχνουν το συνεχές ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής και να είναι ορατοί στις υπηρεσίες πρόσληψης.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τηλεφορτώσετε ή να επικαιροποιήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα (CV) στον λογαριασμό σας EPSO. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τις υπηρεσίες πρόσληψης και δεν επηρεάζουν κατά κανένα τρόπο την αξιολόγηση ή την απόδειξη της επιλεξιμότητάς σας, κ.λπ., σε καμία διαδικασία επιλογής.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι