Najčešća pitanja

Home > Najčešća pitanja > Mogu li izmijeniti sadržaj svoje prijave nakon što sam je potvrdio/potvrdila?

Mogu li izmijeniti sadržaj svoje prijave nakon što sam je potvrdio/potvrdila?

Osim u kontekstu stalnog postupka odabira CAST (više informacija o tom postupku odabira), nakon što prijavu potvrdite, više ne možete mijenjati njezin sadržaj jer EPSO odmah obrađuje podatke.

Ako ste se prijavili za stalni postupak odabira CAST, prijavu morate ažurirati svakih šest mjeseci da biste potvrdili svoj interes za sudjelovanje u tom postupku odabira i da bi vaša prijava bila vidljiva službama koje zapošljavaju novo osoblje. To morate učiniti i ako ste već bili na testiranju, bez obzira na rezultate.

Svoj životopis možete učitati ili ažurirati u svojem EPSO računu u bilo kojem trenutku. Međutim, on služi samo za informaciju službama koje zapošljavaju novo osoblje i ne utječe na vašu ocjenu niti ga se uzima u obzir pri procjeni ispunjavate li uvjete za sudjelovanje u postupku odabira.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne