FAQs

Home > FAQs > Nista’ nimmodifika l-kontenut tal-applikazzjoni tiegħi ladarba tkun ġiet ivvalidata?

Nista’ nimmodifika l-kontenut tal-applikazzjoni tiegħi ladarba tkun ġiet ivvalidata?

Bl-eċċezzjoni tal-CAST Permanenti (ara aktar informazzjoni dwar din il-proċedura ta’ selezzjoni), ladarba l-applikazzjoni tiġi vvalidata, ma tistax tbiddel il-kontenut tagħha, peress li l-EPSO jipproċessa d-data tiegħek immedjatament.

Għall-CAST Permanenti, il-kandidati li ssottomettew applikazzjoni huma mħeġġa jaġġornawha kull sitt xhur, ikun xi jkun l-istatus tat-test (jiġifieri għaddewx jew le), biex jindikaw li għadhom interessati f’dik il-proċedura ta’ selezzjoni u biex jibqgħu viżibbli għas-servizzi tar-reklutaġġ.

Tista’ ttella’ jew taġġorna s-CV tiegħek fil-Kont tal-EPSO fi kwalunkwe ħin. Madankollu, din l-informazzjoni tintuża biss mis-servizzi tar-reklutaġġ, u m’għandha l-ebda rwol fl-evalwazzjoni jew l-istabbiliment tal-eliġibbiltà tiegħek, eċċ., fi kwalunkwe proċedura ta’ selezzjoni.

It-tweġiba kienet utli?

Iva Le