Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Czy mogę zmienić treść swojego zgłoszenia po jego zatwierdzeniu?

Czy mogę zmienić treść swojego zgłoszenia po jego zatwierdzeniu?

Nie, z wyjątkiem stałej procedury naboru CAST (zob. więcej informacji na temat tej procedury naboru). W pozostałych przypadkach po zatwierdzeniu swojego zgłoszenia nie możesz go zmienić, ponieważ EPSO natychmiast zaczyna przetwarzać Twoje dane.

W przypadku stałej procedury naboru CAST kandydaci, którzy wysłali zgłoszenie, powinni aktualizować je co najmniej raz na sześć miesięcy – niezależnie od tego, czy zdali test czy nie – aby wykazać, że w dalszym ciągu są zainteresowani udziałem w naborze. W przeciwnym razie ich dane przestaną być widoczne dla służb rekrutacyjnych.

Możesz w każdej chwili załączyć lub zaktualizować swoje CV na koncie EPSO. Jednak z informacji tych korzystają wyłącznie służby rekrutacyjne – informacje nie są uwzględniane np. przy ustalaniu, czy spełniasz kryteria warunkujące udział w którejkolwiek procedurze naboru.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie