ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Как ще се избират кандидатите по безсрочната процедура за подбор CAST (CAST Permanent)?

Как ще се избират кандидатите по безсрочната процедура за подбор CAST (CAST Permanent)?

Безсрочната процедура за подбор CAST е различна от конкурсите. Основната разлика е, че само ограничен брой предварително подбрани кандидати ще бъдат тествани. Подаването на кандидатура не означава непременно, че ще бъдете поканен да се явите на тестовете на компютър. Само кандидатите, подбрани от служителите по човешки ресурси, ще бъдат поканени да се явят на тестовете за подбор, когато се освободи работно място. Това означава, че може никога да не се свържат с вас.

Процедурата на подбор е бърза и ефикасна:

  1. Попълнете и валидирайте вашите кандидатури и не забравяйте да ги актуализирате на всеки шест месеца, за да потвърдите, че продължавате да се интересувате от предлаганите възможности, независимо от статуса на вашия тест (т.е. издържан или не).
  2. Когато се появи свободно място, службите за набиране на персонал подбират от базата данни с валидирани (и редовно актуализирани и следователно видими) кандидатури кандидатите, чиито профили най-добре съответстват на критериите за оценка и изискванията на тези служби.
  3. Избраните кандидати биват поканени на тестове на компютър, организирани от EPSO в центрове по цял свят, под формата на тестове с въпроси с избор между няколко отговора.
  4. Ако издържите тестовете за подбор, ще получите покана за тестовете за подбор, организираните от службите за набиране на персонал. Тези тестове включват интервю и евентуално допълнителни форми на оценка.
  5. Ако преминете успешно тестовете за подбор, съответната служба може да ви предложи работа.

Ако издържите организираните от EPSO тестове, но не получите предложение за работа, не е необходимо отново да се явявате на тестовете на компютър, ако друга служба иска да ви покани на интервю за същия профил в същата или по-ниска функционална група. 

Ако не издържите част от тестовете за подбор, службата за набиране на персонал може да ви покани отново (ако все още се интересува от вас) едва след изтичане на срок от 6 месеца (считано от датата на публикуване на вашите резултати във вашия EPSO профил). Тази възможност не бива в никакъв случай да се тълкува като задължение за повторна покана на тестове. Моля, вижте подробности в поканата за изразяване на интерес.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не