Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Πώς επιλέγονται οι υποψήφιοι στο πλαίσιο της μόνιμης διαδικασίας CAST;

Πώς επιλέγονται οι υποψήφιοι στο πλαίσιο της μόνιμης διαδικασίας CAST;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Η μόνιμη διαδικασία CAST (βλέπε περισσότερες πληροφορίες) είναι διαφορετική από τους διαγωνισμούς. Η βασική διαφορά είναι ότι μόνο ένας περιορισμένος αριθμός προεπιλεγμένων υποψηφίων συμμετέχουν στη δοκιμασία. Η υποβολή αίτησης δεν σημαίνει ότι θα προσκληθείτε αυτόματα για να συμμετάσχετε σε δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή. Μόνο οι υποψήφιοι που έχουν προεπιλεγεί από τις υπηρεσίες προσλήψεων θα προσκληθούν να λάβουν μέρος στις δοκιμασίες επιλογής, όταν υπάρξει κενή θέση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην προσκληθείτε ποτέ.

Η διαδικασία επιλογής είναι γρήγορη και αποτελεσματική:

  1. Συμπληρώνετε και επικυρώνετε την αίτησή σας, και φροντίζετε να την επικαιροποιείτε κάθε έξι μήνες ώστε να επιβεβαιώνετε το συνεχές ενδιαφέρον σας, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα της δοκιμασίας επιλογής (δηλ. επιτυχία ή αποτυχία).
  2. Όταν εκκενωθεί μια θέση, οι υπηρεσίες προσλήψεων προεπιλέγουν από τη βάση δεδομένων με όλες τις επικυρωμένες (και τακτικά επικαιροποιημένες, και συνεπώς ευδιάκριτες) αιτήσεις, ορισμένους υποψηφίους των οποίων το προφίλ (με βάση τα στοιχεία της αίτησής τους) ταιριάζουν καλύτερα στα κριτήρια/στις απαιτήσεις αξιολόγησης των υπηρεσιών.
  3. Οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι προσκαλούνται σε δοκιμασίες επιλογής τις οποίες διοργανώνει η EPSO, με τη μορφή δοκιμασιών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής μέσω υπολογιστή, σε εξεταστικά κέντρα σε όλον τον κόσμο.
  4. Αν επιτύχετε στις δοκιμασίες επιλογής, θα προσκληθείτε να συμμετάσχετε σε δοκιμασίες πρόσληψης τις οποίες διοργανώνουν οι υπηρεσίες προσλήψεων. Στις δοκιμασίες αυτές περιλαμβάνονται μια συνέντευξη και προαιρετικά άλλες μορφές αξιολόγησης.
  5. Αν επιτύχετε στις δοκιμασίες πρόσληψης, οι υπηρεσίες προσλήψεων ίσως σας κάνουν προσφορά εργασίας.

Αν επιτύχατε σε δοκιμασίες επιλογής που έχει διοργανώσει η EPSO αλλά δεν λάβατε καμία προσφορά εργασίας, δεν χρειάζεται να λάβετε πάλι μέρος στις δοκιμασίες με χρήση υπολογιστή στην περίπτωση που μια άλλη υπηρεσία ενδιαφερθεί να σας προσκαλέσει σε δοκιμασίες πρόσληψης που αφορούν το ίδιο προφίλ και την ίδια ή κατώτερη ομάδα καθηκόντων. 

Αν αποτύχατε σε κάποιο τμήμα των δοκιμασιών επιλογής, οι υπηρεσίες προσλήψεων μπορούν να σας προσκαλέσουν εκ νέου (εφόσον εξακολουθούν να ενδιαφέρονται) μόνο μετά από διάστημα 6 μηνών (από την ημέρα δημοσίευσης των αποτελεσμάτων σας στον λογαριασμό σας EPSO). Η δυνατότητα αυτή δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται κατά κανένα τρόπο ως υποχρέωση επανάληψης των δοκιμασιών. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι