KKK

Avaleht > KKK > Kuidas valitakse kandidaadid välja tähtajatu CASTi valikumenetluse raames?

Kuidas valitakse kandidaadid välja tähtajatu CASTi valikumenetluse raames?

Tähtajatu CASTi valikumenetlus (vt lisateavet) on konkurssidest erinev. Peamine erinevus seisneb selles, et testidele kutsutakse vaid piiratud arv eelvaliku läbinud kandidaate. Kandideerimisavalduse esitamine ei tähenda seda, et teid kutsutakse automaatselt arvutipõhiseid eelvalikuteste tegema. Kui ametikoht vabaneb, kutsutakse eelvalikutestidele üksnes värbamisteenistuse poolt nimekirja kantud kandidaadid. See tähendab seda, et teiega ei pruugita kunagi ühendust võtta.

Valikumenetlus on kiire ja tõhus.

  1. Täitke ja kinnitage oma avaldus ning ärge unustage seda iga kuue kuu möödudes ajakohastada, et näidata üles oma jätkuvat huvi, olenemata testi staatusest (st kas läbisite testi edukalt või mitte).
  2. Ametikoha vabanedes valib värbamisteenistus andmebaasist, mis sisaldab kõiki kinnitatud (ja regulaarselt ajakohastatud ning seega nähtavaid) kandideerimisavaldusi, välja need kandidaadid, kelle ametiprofiil vastab (nende avalduses esitatud andmete alusel) kõige paremini värbamisteenistuse hindamiskriteeriumidele/-nõuetele, ja kannab nad nimekirja.
  3. Väljavalitud kandidaadid kutsutakse EPSO korraldatud eelvalikutestidele. Need on arvutipõhised valikvastustega testid, mida korraldatakse eri riikides asuvates hindamiskeskustes.
  4. Kui te eelvalikutestid läbite, kutsub värbamisteenistus teid värbamiskatsetele. Värbamiskatsed hõlmavad vestlust ja võimalikke muid hindamismeetodeid.
  5. Kui läbite värbamiskatsed edukalt, võib värbamisteenistus teile töökohta pakkuda.

Kui te läbisite EPSO korraldatud eelvalikutestid, kuid ei ole veel tööpakkumist saanud, ei pea te arvutipõhiseid teste uuesti sooritama, kui mõni teine värbamisteenistus soovib teid kutsuda värbamiskatsetele sama ametiprofiili ning sama või madalama tegevusüksuse valikumenetluse raames. 

Kui te mõnda eelvalikutestide osa edukalt ei läbinud, võivad värbamisteenistused teid (jätkuva huvi korral) kutsuda neid uuesti sooritama, kuid üksnes 6-kuulise ajavahemiku möödumisel (mida hakatakse arvestama päevast, mil teie tulemused teie EPSO kasutajakontol avaldati). See on värbamisteenistuste võimalus, mitte kohustus. Üksikasjad leiate osalemiskutsest.

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei