Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Conas a roghnófar iarrthóirí sa phróiseas roghnúcháin CAST Buan?

Conas a roghnófar iarrthóirí sa phróiseas roghnúcháin CAST Buan?

Ní hionann CAST Buan (féach tuilleadh eolais) agus próiseas roghnúcháin comórtas de shaghsanna eile. An difear is mó atá ann nach n-iarrtar ach ar líon teoranta iarrthóirí arna réamhroghnú na trialacha a dhéanamh i gcás CAST buan. Ní hionann iarratas a dhéanamh agus é a bheith ina scéal cinnte go dtabharfar cuireadh duit na trialacha ar ríomhaire a dhéanamh. Is do na hiarrthóirí sin a chuirfidh lucht earcaíochta ar ghearrliosta, agus dóibh siúd amháin, a dtabharfar cuireadh na trialacha roghnúcháin a dhéanamh, nuair a bheidh folúntas ann. Ciallaíonn sin gur féidir nach dtabharfar cuireadh duit choíche na trialacha a dhéanamh.

Próiseas tapa éifeachtúil atá sa phróiseas roghnúcháin:

  1. Líon isteach ina iomláine d’iarratas agus ná dearmad é a nuashonrú gach 6 mhí chun a léiriú gur mian leat i gcónaí a bheith san áireamh, beag beann ar thorthaí na dtrialacha (i.e. pas a bheith faighte nó gan a bheith faighte).
  2. Nuair a thagann folúntas chun cinn, roghnaíonn na seirbhísí earcaíochta líon áirithe iarrthóirí ón mbunachar iarrthóirí a bhfuil a n-iarratas bailíochtaithe agus nuashonraithe (agus dá bhrí sin fós infheicthe) agus cuireann siad ar ghearrliosta iad. Is iad na hiarrthóirí iad is fearr a oireann (de réir an eolais a thug siad ina n-iarratas) do riachtanais seirbhíse/na gcritéar roghnúcháin a roghnaítear.
  3. Tugtar cuireadh do na hiarrthóirí atá ar an ngearrliosta trialacha roghnúcháin, arna n-eagrú ag EPSO, a dhéanamh. Is éard a bhíonn sna trialacha sin ná trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire. Tá ionad trialacha ar fud an domhain inar féidir na trialacha a dhéanamh.
  4. Má éiríonn na trialacha roghnúcháin leat, tabharfar cuireadh duit trialacha earcaíochta, arna n-eagrú ag na seirbhísí earcaíochta, a dhéanamh. Is éard a bhíonn sna trialacha sin agallamh agus, ina amanna cineálacha eile meastóireachta.
  5. Má éiríonn na trialacha earcaíochta leat, is féidir go dtairgfidh na seirbhísí earcaíochta post duit.

Má éiríonn na trialacha roghnúcháin arna n-eagrú ag EPSO leat, ach nach bhfaigheann tú tairiscint poist, ní chaithfidh tú na trialacha ar ríomhaire a dhéanamh arís sa chás go mbeidh seirbhís eile ag iarraidh go ndéanfaidh tú na trialacha earcaíochta sa phróifíl chéanna agus sa ghrúpa feidhme céanna (nó i ngrúpa feidhme is ísle). 

Má theipeann ort in aon cheann de na trialacha roghnúcháin, is féidir leis na seirbhísí earcaíochta, más áil leo é, cuireadh a thabhairt duit na trialacha a dhéanamh arís, ach ní féidir leo sin a dhéanamh go ceann sé mhí ón dáta a foilseofar do thorthaí i do chuntas EPSO. Cé go bhfuil an deis sin ag na seirbhísí, ní hionann sin agus a rá go bhfuil oibleagáid orthu cuireadh a thabhairt duit na trialacha a dhéanamh arís. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach an glao ar léiriú spéise.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh