Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Koje su faze stalnog postupka odabira CAST?

Koje su faze stalnog postupka odabira CAST?

Stalni postupak odabira CAST (više informacija o tom postupku odabira) razlikuje se od natječaja. Glavna je razlika što na testiranje izlazi samo ograničen broj prethodno odabranih kandidata. Prijava nije jamstvo da ćete biti pozvani na polaganje računalnih testova. Na testove za odabir bit će pozvani samo odabrani kandidati, i to kada se pojavi slobodno radno mjesto. Drugim riječima, možda nikada nećete dobiti poziv.

Postupak odabira brz je i učinkovit:

  1. Kandidat ispunjava i potvrđuje svoju prijavu (ili više njih). Svakih šest mjeseci ažurira je kako bi potvrdio svoj interes, čak i ako je u međuvremenu izašao na testiranje (bez obzira na rezultate).
  2. Kad se pojavi slobodno radno mjesto, službe koje zapošljavaju novo osoblje iz baze podataka potvrđenih (i redovito ažuriranih, pa stoga vidljivih) prijava u uži krug odabiru određeni broj kandidata čiji profil (na temelju informacija u njihovoj prijavi) najbolje odgovara kriterijima ocjenjivanja ili potrebama službe.
  3. Kandidate odabrane u uži krug EPSO poziva na polaganje testova za odabir. Riječ je o računalnim testovima s višestrukim izborom odgovora koji se organiziraju u ispitnim centrima u cijelom svijetu.
  4. Kandidati koji prođu testove za odabir pozivaju se na testove za zapošljavanje, u organizaciji službi koje zapošljavaju novo osoblje. Ti se testovi sastoje od intervjua i, ako je potrebno, drugih oblika procjene.
  5. Kandidati koji prođu i testove za zapošljavanje možda će dobiti ponudu za posao od službe koja zapošljava novo osoblje.

Ako prođete testove za odabir koje organizira EPSO, no ne dobijete ponudu za posao, službe koje zapošljavaju novo osoblje mogu vas pozvati na testove za zapošljavanje u okviru istog profila, u istoj ili nižoj funkcijskoj skupini. U tom slučaju ne morate ponovno polagati računalne testove. 

Ako ne prođete neki od testova za odabir, službe koje zapošljavaju novo osoblje mogu vas ponovno pozvati (ako još budu zainteresirane za vas), no tek 6 mjeseci od dana objave vaših rezultata na vašem EPSO računu. Riječ je o mogućnosti, koja se ni u kojem slučaju ne smije tumačiti kao obveza ponovnog testiranja. Više informacija pronaći ćete u pozivu na iskaz interesa.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne