DUK

Pradžia > DUK > Kaip vyks kandidatų atranka pagal CAST nuolatinę atrankos procedūrą?

Kaip vyks kandidatų atranka pagal CAST nuolatinę atrankos procedūrą?

CAST nuolatinė atrankos procedūra (žr. daugiau informacijos) skiriasi nuo konkursų. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad bus tikrinamas tik ribotas skaičius atrinktų kandidatų. Tai, kad kandidatas pateikė paraišką, nereiškia, kad jis bus automatiškai pakviestas spręsti kompiuterinių testų. Atsiradus laisvai darbo vietai, į atrankos testus bus pakviesti tik įdarbinančios tarnybos nurodyti kandidatai. Tai reiškia, kad su jumis gali būti niekada nesusisiekta.

Atrankos procedūra vyksta greitai ir veiksmingai.

  1. Užpildykite ir patvirtinkite savo paraišką (-as) ir nepamirškite jos atnaujinti kas šešis mėnesius, kad parodytumėte, jog ir toliau domitės šia atranka, nepriklausomai nuo testo laikymo rezultatų (t. y. išlaikytas ar neišlaikytas).
  2. Atsiradus laisvai darbo vietai, įdarbinančios tarnybos iš visų patvirtintų (ir reguliariai atnaujinamų, todėl matomų) paraiškų pateikėjų atrenka tam tikrą skaičių kandidatų, kurie (remiantis paraiškose pateikta informacija) geriausiai atitinka vertinimo kriterijus ar tarnybos reikalavimus.
  3. Atrinkti kandidatai kviečiami į EPSO rengiamus atrankos testus. Tai kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai, rengiami testavimo centruose visame pasaulyje.
  4. Jeigu jums pavyks išlaikyti atrankos testus, būsite pakviesti į įdarbinimo testus, kuriuos rengia įdarbinančios tarnybos. Šiuos testus sudaro pokalbis ir kitų pasirenkamų formų vertinimas.
  5. Jei įdarbinimo testus išlaikysite sėkmingai, įdarbinanti tarnyba gali jums pateikti darbo pasiūlymą.

Jeigu išlaikėte EPSO surengtus atrankos testus, bet negavote darbo pasiūlymo, jums nereikės iš naujo laikyti kompiuterinių testų, jeigu jumis susidomės kita tarnyba ir pakvies į tos pačios arba žemesnės pareigybių grupės įdarbinimo testus. 

Jeigu neišlaikysite kokios nors atrankos testų dalies, įdarbinančios tarnybos gali jus kviesti dar kartą (jeigu vis dar jumis domėsis) tik po 6 mėnesių (skaičiuojant nuo tos dienos, kurią jūsų rezultatai buvo paskelbti jūsų EPSO aplanke). Šios galimybės jokiu būdu nereikėtų aiškinti kaip įpareigojimo testuoti jus dar kartą. Išsami informacija pateikiama kvietime pareikšti susidomėjimą.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?

Taip Ne