FAQs

Paġna ewlenija > FAQs > Kif se jintgħażlu l-kandidati fil-proċedura tal-CAST Permanenti?

Kif se jintgħażlu l-kandidati fil-proċedura tal-CAST Permanenti?

Il-proċess ta’ selezzjoni tal-CAST Permanenti (ara aktar informazzjoni) huwa differenti mill-Kompetizzjonijiet. Id-differenza ewlenija hija li numru limitat biss ta’ kandidati preselezzjonati se jiġu ttestjati. Is-sottomissjoni ta’ applikazzjoni ma tfissirx li awtomatikament se tiġi mistieden tagħmel it-testijiet bil-kompjuter. Il-kandidati mqiegħda fil-lista preliminari mis-servizzi tar-reklutaġġ biss se jiġu mistiedna jagħmlu t-testijiet ta’ selezzjoni meta jkun hemm post tax-xogħol battal. Dan ifisser li jista’ jagħti l-każ li qatt ma tiġi kkuntattjat.

Il-proċess ta’ selezzjoni huwa rapidu u effiċjenti:

  1. Imla u vvalida l-applikazzjoni/jiet tiegħek u tinsiex taġġornaha/taġġornahom kull sitt xhur biex tikkonferma li għadek interessat, ikun xi jkun l-istatus tat-test tiegħek (jiġifieri għaddejtx jew le).
  2. Meta jkun hemm post battal, is-servizzi tar-reklutaġġ jagħżlu u jqiegħdu f’lista preliminari mill-bażi tad-dejta tal-applikazzjonijiet kollha vvalidati (u regolarment aġġornati, għalhekk viżibbli) numru ta’ kandidati li l-profili tagħhom (abbażi tal-informazzjoni fl-applikazzjoni/jiet tagħhom) jissodisfaw bl-aħjar mod il-kriterji/rekwiżiti ta’ evalwazzjoni tas-servizzi.
  3. Il-kandidati fil-lista preliminari huma mistiedna għat-testijiet ta’ selezzjoni organizzati mill-EPSO. Fil-forma ta’ testijiet b'mistoqsijiet b’għażla multipla fuq il-kompjuter (CBT), li huma organizzati f'ċentri tat-testijiet madwar id-dinja.
  4. Jekk tgħaddi mit-testijiet ta’ selezzjoni, tiġi mistieden għal testijiet ta’ reklutaġġ organizzati mis-servizzi tar-reklutaġġ. Dawn it-testijiet jinkludu intervista u forom ta’ evalwazzjoni opzjonali oħrajn.
  5. Jekk tgħaddi mit-testijiet tar-reklutaġġ, is-servizz tar-reklutaġġ jista’ jagħmel offerta ta’ impjieg.

Jekk għaddejt mit-testijiet ta’ selezzjoni organizzati mill-EPSO iżda ma rċevejtx offerta ta’ impjieg, m’hemmx għalfejn terġa’ tagħmel it-testijiet fuq il-kompjuter jekk servizz ieħor ikun interessat li jistiednek għal testijiet tar-reklutaġġ fl-istess profil u fl-istess grupp ta’ funzjoni jew f’wieħed inferjuri. 

Jekk ma tgħaddix minn kwalunkwe parti tat-testijiet ta’ selezzjoni, is-servizzi tar-reklutaġġ jistgħu jerġgħu jistednuk (jekk ikunu għadhom interessati) biss wara perjodu ta’ 6 xhur (ikkalkolat mill-jum meta ġew ippubblikati r-riżultati fil-Kont tal-EPSO tiegħek). Din il-possibbiltà fl-ebda każ m'għandha tiġi interpretata bħala obbligu li jerġgħu jsiru t-testijiet. Jekk jogħġbok irreferi għas-Sejħa għal Espressjoni ta’ interess għad-dettalji.

It-tweġiba kienet utli?

Iva Le