Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Jak będzie przebiegał nabór kandydatów w ramach stałej procedury naboru CAST?

Jak będzie przebiegał nabór kandydatów w ramach stałej procedury naboru CAST?

Stała procedura naboru CAST (zob. więcej informacji) ma inny przebieg niż konkursy. Główna różnica polega na tym, że do udziału w testach zostanie zaproszona tylko ograniczona liczba wcześniej wyselekcjonowanych kandydatów. Samo zgłoszenie swojej kandydatury nie oznacza, że zostaniesz automatycznie zaproszony do udziału w testach komputerowych. Jedynie kandydaci wyłonieni przez służby rekrutacyjne zostaną zaproszeni do udziału w testach selekcyjnych, kiedy pojawi się wakat. Oznacza to, że być może nikt się z Tobą nie skontaktuje.

Procedura naboru przebiega szybko i sprawnie:

  1. Wypełnij i potwierdź swoje zgłoszenie lub zgłoszenia. Nie zapomnij aktualizować ich co najmniej raz na sześć miesięcy, aby wykazać, że w dalszym ciągu jesteś zainteresowany udziałem w naborze (niezależnie od tego, czy zdałeś test czy nie).
  2. Gdy pojawi się wakat, służby rekrutacyjne wybiorą z bazy danych, która zawiera wszystkie zatwierdzone (i regularnie aktualizowane, a przez to widoczne dla nich) zgłoszenia, pewną liczbę kandydatów, których profil (na podstawie informacji podanych w zgłoszeniu) najlepiej odpowiada kryteriom i wymogom stawianym przez dział poszukujący pracownika.
  3. Wyłonieni w ten sposób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w testach selekcyjnych organizowanych przez EPSO, które mają formę komputerowych testów wielokrotnego wyboru i odbywają się w ośrodkach egzaminacyjnych na całym świecie.
  4. Kandydaci, którzy przejdą testy selekcyjne, zostaną zaproszeni do udziału w testach organizowanych przez służby rekrutacyjne. Testy rekrutacyjne będą obejmować rozmowę kwalifikacyjną i ewentualnie inne formy oceny.
  5. Ci, którzy pozytywnie przejdą testy rekrutacyjne, mogą (ale nie muszą) otrzymać ofertę zatrudnienia.

Jeśli zdałeś testy selekcyjne organizowane przez EPSO, ale nie otrzymałeś oferty zatrudnienia, nie będziesz musiał ponownie przechodzić testów komputerowych, jeśli inny dział będzie chciał zaprosić Cię na testy rekrutacyjne, aby obsadzić stanowisko o takim samym profilu i w takiej samej lub niższej grupie funkcyjnej. 

Jeśli nie zdasz jednego z testów selekcyjnych, służby rekrutacyjne mogą ponownie zaprosić Cię do udziału w testach (jeśli dalej są zainteresowane Twoją kandydaturą) dopiero po upływie 6 miesięcy (liczonych od dnia opublikowania wyników testów na Twoim koncie EPSO). Możliwości tej nie należy jednak w żadnym przypadku intepretować jako obowiązku zaproponowania Ci udziału w kolejnych testach. Szczegółowe informacje znajdziesz w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie