Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Ako prebieha výber uchádzačov pri časovo neobmedzenom výberovom konaní CAST?

Ako prebieha výber uchádzačov pri časovo neobmedzenom výberovom konaní CAST?

Časovo neobmedzené výberové konanie CAST (pozri ďalšie informácie) sa líši od bežných výberových konaní. Hlavný rozdiel spočíva v tom, že sa bude testovať len obmedzený počet predbežne vybraných uchádzačov. Odoslanie prihlášky neznamená, že budete automaticky pozvaní na počítačové testy. Iba uchádzači, ktorých náborové útvary zaradili do užšieho zoznamu, budú pozvaní na výberové testy, keď sa uvoľní nejaké miesto. To znamená, že vás možno nebude nikto kontaktovať.

Takéto výberové konanie je rýchle a efektívne:

  1. Vyplňte a potvrďte svoju prihlášku (svoje prihlášky) a nezabudnite ju každých šesť mesiacov aktualizovať bez ohľadu na stav vášho testovania (t. j. či ste testy úspešne absolvovali alebo nie), aby ste preukázali, že máte stále záujem.
  2. Keď sa uvoľní miesto, náborové útvary vyberú z databázy všetkých potvrdených (a pravidelne aktualizovaných, teda viditeľných) prihlášok do užšieho výberu určitý počet kandidátov, ktorých profily (na základe informácií v ich prihláške/prihláškach) najviac zodpovedajú kritériám hodnotenia/požiadavkám útvarov.
  3. Vybraní uchádzači sú pozvaní na výberové testy organizované úradom EPSO. Ide o počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami, ktoré sa organizujú v skúšobných centrách na celom svete.
  4. Ak uspejete vo výberových testoch, budete pozvaní na prijímacie testy organizované útvarmi pre nábor zamestnancov. Súčasťou týchto testov je pohovor a nepovinne aj ďalšie formy hodnotenia.
  5. Ak uspejete na prijímacích testoch, útvar pre nábor zamestnancov vám môže ponúknuť zamestnanie.

Ak ste úspešne absolvovali výberové testy organizované úradom EPSO, ale nedostali žiadnu pracovnú ponuku, počítačové testy už nebudete musieť opakovať, ak by mala iná služba záujem pozvať vás na prijímacie testy na miesto s rovnakým profilom a rovnakou alebo nižšou funkčnou skupinou. 

Ak v niektorej časti výberového testu nezískate požadovaný minimálny počet bodov, náborové útvary vás budú môcť opätovne pozvať (ak budú mať aj naďalej záujem) až po uplynutí 6 mesiacov (rátaných odo dňa, keď boli výsledky uverejnené na vašom používateľskom konte EPSO). Táto možnosť by sa v žiadnom prípade nemala vykladať ako povinnosť opakovaného testovania. Podrobnejšie informácie nájdete vo výzve na vyjadrenie záujmu.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie