Pogosta vprašanja

Home > Pogosta vprašanja > Kako bodo izbrani kandidati v izbirnem postopku za stalni razpis CAST?

Kako bodo izbrani kandidati v izbirnem postopku za stalni razpis CAST?

Izbirni postopek za stalni razpis CAST (več informacij) se razlikuje od natečajev. Glavna razlika je ta, da se testira samo omejeno število predhodno izbranih kandidatov. Predložitev prijave ne pomeni, da boste samodejno povabljeni na opravljanje računalniško podprtih testov. Samo kandidati, ki pridejo v ožji izbor, bodo povabljeni na opravljanje testov za prosto delovno mesto. To pomeni, da mogoče ne boste nikoli povabljeni.

Izbirni postopek poteka hitro in učinkovito:

  1. Izpolnite in potrdite svojo prijavo(-e); ne pozabite, da jo morate posodobiti vsakih šest mesecev, ne glede na to, ali ste test opravili uspešno ali ne, da s tem potrdite svoje zanimanje.
  2. Ko je na voljo prosto delovno mesto, službe za zaposlovanje iz podatkovne zbirke potrjenih (in redno posodobljenih, torej vidnih) prijav izberejo kandidate, katerih profili (na podlagi informacij v prijavah) najbolje ustrezajo merilom za ocenjevanje/zahtevam služb.
  3. EPSO povabi kandidate v ožjem izboru na opravljanje izbirnih testov, in sicer računalniško podprtih testov izbirnega tipa v testnih centrih po vsem svetu.
  4. Kandidati, ki uspešno opravijo izbirne teste, so povabljeni na opravljanje testov, ki jih organizirajo službe za zaposlovanje. Ti testi zajemajo razgovor s kandidatom in po potrebi tudi druge oblike ocenjevanja.
  5. Kandidatom, ki uspešno opravijo te teste, lahko služba za zaposlovanje ponudi zaposlitev.

Če ste uspešno opravili izbirne teste, ki jih organizira EPSO, vendar niste prejeli ponudbe za zaposlitev, vam ni treba ponovno opravljati računalniško podprtih testov, če bi vas druga služba povabila na opravljanje testov za enak profil ter enako ali nižjo funkcionalno skupino. 

Če ste neuspešni samo na enem delu izbirnih testov, vas lahko službe za zaposlovanje ponovno povabijo (če se še zanimajo), vendar samo po 6-mesečnem obdobju (od dneva, ko se vaši rezultati objavijo v računu EPSO). Te možnosti se ne sme nikakor tolmačiti kot obveznosti za ponovno testiranje. Več informacij vsebuje razpis za prijavo interesa.

Ali vam je bil odgovor v pomoč?

Da Ne