Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Hur väljs de sökande ut i urvalsförfarandet Cast permanent?

Hur väljs de sökande ut i urvalsförfarandet Cast permanent?

Det permanenta urvalsförfarandet för kontraktsanställda (läs mer om Cast permanent) skiljer sig från vanliga uttagningsprov. Den stora skillnaden är att endast ett begränsat antal utvalda sökande får göra proven. Tänk alltså på att du inte automatiskt blir kallad att delta i de datorbaserade proven bara för att du har skickat in en ansökan. När det finns en ledig tjänst kommer bara de sökande som har valts ut av rekryterarna att kallas till urvalsproven. Det innebär att du kanske aldrig hör ifrån oss.

Urvalsförfarandet är snabbt och effektivt:

  1. Fyll i och validera din ansökan och glöm inte att uppdatera den var sjätte månad för att bekräfta att du fortfarande är intresserad av att jobba hos oss (oavsett provresultat).
  2. När en tjänst blir ledig väljer den rekryterande avdelningen ut ett litet antal sökande från databasen med alla validerade (och regelbundet uppdaterade och därmed synliga) ansökningar. På basis av uppgifterna i ansökningarna väljer rekryterarna ut sökande med den profil som stämmer med utvärderingskriterierna eller avdelningens krav.
  3. De utvalda kallas sedan till urvalsprov som Epso anordnar. Det rör sig om datorbaserade flervalsprov, som anordnas på provcentrum i hela världen.
  4. Om du får godkänt i urvalsproven kallas du till rekryteringsprov som de rekryterande avdelningarna anordnar. Proven omfattar en intervju och andra former av utvärderingar.
  5. Om du klarar rekryteringsproven kan avdelningen komma att erbjuda dig en anställning.

Om du klarade Epsos urvalsprov men inte fick något jobberbjudande, behöver du inte göra om de datorbaserade proven om en annan avdelning senare kallar dig till rekryteringsprov för samma profil och för samma eller en lägre tjänstegrupp. 

Om du inte får godkänt i alla delar av urvalsproven kan den rekryterande avdelningen inte kalla dig igen (om de fortfarande är intresserade) förrän efter sex månader (räknat från den dag då dina provresultat publicerades i ditt Epsokonto). Du är dock inte skyldig att göra om proven. Läs mer i inbjudan till intresseanmälan.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej