ЧЗВ

Home > ЧЗВ > Какво се случва след като подам кандидатурата си?

Какво се случва след като подам кандидатурата си?

Службите, набиращи персонал, редовно ще търсят в базата данни с всички регистрирани кандидати и ще подбират тези, които отговарят на специфичните изисквания за всяка свободна позиция. Не забравяйте да актуализирате вашата кандидатура на всеки шест месеца, за да потвърдите своя интерес и информацията за вас да продължи да бъде достъпна в базата данни.

Само подбраните кандидати ще бъдат поканени чрез техния EPSO профил да се явят на тест, организиран от EPSO.

Проверявайте вашия EPSO профил редовно, защото ако бъдете подбрани, ще получите покана да резервирате дата за тест около седмица преди началото на резервациите. Връзката за резервация ще бъде активна само една седмица и ще можете да изберете дата през период от две седмици след периода на резервации. Ако не резервирате дата за теста, отмените резервацията или отсъствате в деня на теста, няма да получите автоматична покана да се явите на същия тест. Възможно е да бъдете подбран на по-късен етап за друга свободна позиция.

Службите, набиращи персонал, отговарят за търсенето и подбора на кандидати. EPSO отговаря само за изпращане на поканите за резервиране на дата за тест, както и за организацията на тестовете за подбор.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не