Ceisteanna coitianta

Home > Ceisteanna coitianta > Cé na céimeanna a bhíonn ann i ndiaidh an t-iarratas a dhéanamh?

Cé na céimeanna a bhíonn ann i ndiaidh an t-iarratas a dhéanamh?

Cuardóidh na seirbhísí earcaíochta go tráthrialta an bunachar de na hiarrthóirí ar fad atá cláraithe agus cuirfidh siad ar ghearrliosta iad siúd is fearr a oireann do gach post atá ar fáil. Déan deimhin de go nuashonróidh tú d’iarratas gach sé mhí, chun a léiriú gur mian leat i gcónaí a bheith san áireamh agus chun go mbeidh tú infheicthe sa bhunachar agus go bhféadfar teacht ort ann.

Is do na hiarrthóirí atá ar an ngearrliosta, agus dóibh siúd amháin, a thabharfar cuireadh dáta don triail roghnúcháin a chur in áirithe agus an triail a dhéanamh. Tríd a gcuntas EPSO a dhéanfar sin.

Is ceart duit breathnú i do chuntas EPSO go tráthrialta, arae má chuirtear ar an ngearrliosta thú, gheobhaidh tú cuireadh á iarraidh ort dáta don triail a chur in áirithe, tuairim is seachtain roimh thús na tréimhse inar féidir dátaí a chur in áirithe. An nasc trína bhféadfar dáta a chur in áirithe, ní bheidh sé beo ach ar feadh seachtaine, agus caithfear an dáta a roghnú uair éigin sa choicís i ndiaidh dheireadh na tréimhse inar féidir dátaí a chur in áirithe. Mura gcuirfidh tú dáta in áirithe don triail, má chuireann tú an áirithint ar ceal nó mura dtiocfaidh tú go dtí an t-ionad trialacha lá na trialach, ní thabharfar cuireadh arís duit go huathoibríoch an triail chéanna a dhéanamh. Is féidir go réamhroghnófar thú tráth níos faide anonn i bpróiseas roghnúcháin eile.

Is faoi chúram na seirbhísí earcaíochta atá sé iarrthóirí a chuardach agus iarrthóirí a roghnú. Níl de chúram ar EPSO ach cuireadh a thabhairt d’iarrthóirí na trialacha a dhéanamh, agus na trialacha a eagrú.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh