Najčešća pitanja

Home > Najčešća pitanja > Što se događa nakon što podnesem prijavu?

Što se događa nakon što podnesem prijavu?

Službe koje zapošljavaju novo osoblje periodički će pretraživati bazu podataka s prijavama kandidata i u uži krug odabirati one čiji profil najviše odgovara zahtjevima određenog slobodnog radnog mjesta. Ažurirajte svoju prijavu svakih šest mjeseci kako biste potvrdili svoj interes i bili vidljivi službama koje pretražuju bazu podataka.

Samo će kandidati koji uđu u uži izbor biti pozvani, putem njihova EPSO računa, na polaganje testova za odabir koje organizira EPSO.

Redovito provjeravajte svoj EPSO račun jer ćete, ako uđete u uži izbor, dobiti poziv za rezervaciju termina za testiranje otprilike tjedan dana prije početka razdoblja za rezervaciju termina. Poveznica za rezervaciju termina bit će aktivna tjedan dana i moći ćete odabrati jedan datum unutar razdoblja od dva tjedna koje slijedi nakon razdoblja za rezervaciju termina. Ako ne uspijete rezervirati termin, otkažete rezervaciju ili se ne pojavite u ispitnom centru na dan testiranja, nećete biti automatski pozvani na polaganje istog testa. Možete ući u obzir za predodabir kasnije za neku drugu priliku.

Pretraživanjem i odabirom kandidata bave se službe koje zapošljavaju novo osoblje. EPSO je odgovoran samo za slanje poziva kandidatima za rezervaciju termina za testiranje i za organizaciju testova za odabir.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne