Najczęściej zadawane pytania

Home > Często zadawane pytania > Co nastąpi po zgłoszeniu przeze mnie kandydatury?

Co nastąpi po zgłoszeniu przeze mnie kandydatury?

Służby rekrutacyjne będą regularnie przeszukiwać bazę danych wszystkich zarejestrowanych kandydatów i wybiorą tych, którzy w największym stopniu spełniają konkretne wymagania stawiane w przypadku poszczególnych stanowisk. Pamiętaj o aktualizowaniu swojego zgłoszenia co sześć miesięcy, aby wykazać, że w dalszym ciągu jesteś zainteresowany udziałem w naborze. W przeciwnym razie Twoje dane przestaną być widoczne dla służb rekrutacyjnych.

Wyłącznie wstępnie wyselekcjonowani kandydaci zostaną zaproszeni za pośrednictwem konta EPSO do zarezerwowania terminu testu i wzięcia udziału w testach selekcyjnych organizowanych przez EPSO.

Regularnie sprawdzaj swoje konto EPSO, gdyż jeśli pomyślnie przejdziesz wstępną selekcję, na tydzień przed otwarciem zapisów otrzymasz zaproszenie do zarezerwowania daty testu. Link umożliwiający rezerwację będzie aktywny tylko przez tydzień – będziesz mógł wybrać datę z przedziału czasowego obejmującego dwa tygodnie następujące po okresie zapisów. Jeśli nie zarezerwujesz terminu testu, anulujesz rezerwację lub nie stawisz się w ośrodku egzaminacyjnym, nie otrzymasz automatycznie nowego zaproszenia na ten sam test. Być może zostaniesz jeszcze wyłoniony na etapie wstępnej selekcji na inne stanowisko.

Za przeglądanie zgłoszeń kandydatów i ich selekcję odpowiadają służby rekrutacyjne. EPSO odpowiada wyłącznie za wysyłanie do kandydatów zaproszeń do zarezerwowania terminu testu oraz za organizację testów selekcyjnych.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie