Najčastejšie otázky

Home > Často kladené otázky > Čo sa stane po odoslaní prihlášky?

Čo sa stane po odoslaní prihlášky?

Náborové útvary budú v pravidelných intervaloch vyhľadávať v databáze všetkých registrovaných uchádzačov a do užšieho zoznamu zaradia tých, ktorí najviac vyhovujú osobitným požiadavkám súvisiacim s každým voľným pracovným miestom. Nezabudnite si prihlášku aktualizovať každých šesť mesiacov, aby ste preukázali stály záujem a aby vaše údaje ostali viditeľné a dali sa vyhľadávať v databáze.

Iba uchádzači zaradení do užšieho zoznamu budú vyzvaní, aby si prostredníctvom svojho používateľského konta EPSO rezervovali termín a absolvovali výberový test organizovaný úradom EPSO.

Pravidelne si kontrolujte svoje používateľské konto EPSO, pretože ak by ste boli zaradení do užšieho výberu, vyzvanie na rezerváciu termínu testu dostanete približne jeden týždeň pred spustením možnosti rezervácie. Odkaz na rezerváciu bude aktívny len jeden týždeň a budete si môcť vybrať termín v rozpätí dvoch týždňov nasledujúcich po období rezervácie. Ak sa vám nepodarí rezervovať si termín testu, rezerváciu zrušíte alebo sa do testovacieho centra nedostavíte, nebudete automaticky pozvaní na absolvovanie toho istého testu. Môžete byť predbežne vybraní neskôr pri ďalšej príležitosti.

Za vyhľadávanie a výber uchádzačov sú zodpovedné jednotlivé náborové útvary. Úrad EPSO je zodpovedný iba za organizáciu výberových testov a za to, že uchádzačov vyzve, aby si rezervovali termín testov.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie