ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > На какви видове тестове трябва да се явя, ако премина предварителния подбор?

На какви видове тестове трябва да се явя, ако премина предварителния подбор?

Ако преминете предварителния подбор, ще получите покана да се явите на серия от тестове с въпроси с избор между няколко отговора за оценка на общите ви умения за словесно-логическо, математико-логическо и абстрактно мислене (на вашия език 1) и на тест за компетенции за конкретния профил и функционална група, за които кандидатствате (на вашия език 2). 

Ако вече сте издържали тестовете за логическо мислене за същата или за по-висока функционална група, но не и теста за компетенции, ще бъдете поканен да се явите само на последния.

Моля, вижте също нашите примерни тестове („Договорно наети служители“ – „Тест за компетенции“) за повече информация.

Когато получите покана от съответната служба да се явите на тест, може да поискат от вас да положите допълнителни изпити, като например изпит по съставяне на текст или всякакъв друг тест, имащ отношение към позицията. Подробности за тези тестове ще ви бъдат предоставени пряко от службите, набиращи персонал.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не