ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > CAST Permanent > На какви видове тестове трябва да се явя, ако бъда предварително подбран?

На какви видове тестове трябва да се явя, ако бъда предварително подбран?

Категории въпроси: 

Ако бъдете предварително подбран, ще получите покана да се явите на серия от тестове с въпроси с избор между няколко отговора за оценка на общите ви умения за словесно-логическо, математико-логическо и абстрактно мислене (на вашия език 1) и на тест за компетенции за конкретния профил и функционална група, за които кандидатствате (на вашия език 2).

Моля, вижте също нашите примерни тестове („Договорно наети служители“ – „Тест за компетенции“) за повече информация.

Когато получите покана от съответната служба да се явите на тест, може да поискат от вас да положите допълнителни изпити, като например изпит по съставяне на текст или всякакъв друг тест, имащ отношение към позицията. Подробности за тези тестове ще ви бъдат предоставени пряко от службите, набиращи персонал.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не