Časté otázky

Úvod > Časté dotazy > Jaké typy testů budu muset po předběžném výběru absolvovat?

Jaké typy testů budu muset po předběžném výběru absolvovat?

Pokud projdete předběžným výběrem (za který odpovídá útvar provádějící nábor) budete pozváni na dva typy výběrových testů.

Nejprve vás čeká série testů typu multiple-choice (s předem danými možnostmi odpovědí), které ohodnotí vaše všeobecné schopnosti verbálního, numerického a abstraktního uvažování (ve vašem jazyce 1).

Poté budete absolvovat test konkrétních kompetencí* na profil a funkční skupinu, na kterou se hlásíte (ve vašem jazyce 2). 

Pokud jste již uspěli ve zkouškách ověřujících uvažování pro stejnou nebo vyšší funkční skupinu, avšak nikoli v testu ověřujícím dovednosti*, budete pozváni pouze k účasti na testu ověřujícím dovednosti*.

Testy kompetencí na profily z funkční skupiny I nepořádá EPSO. Pokud v testech ověřujících schopnosti uvažování pro funkční skupinu I uspějete, je možné, že budete pozváni na test kompetencí pořádaný konkrétním útvarem provádějícím nábor.

U všech funkčních skupin vás útvar provádějící nábor může požádat o absolvování testů, které považuje za relevantní pro dané pracovní místo – například testu formulačních schopností při psaní textu, řidičské zkoušky atp. Informace o těchto testech vám poskytne konkrétní útvar, který nábor provádí.

Své dovednosti si můžete vyzkoušet v našich vzorových testech („Smluvní zaměstnanci“ – „Testy zaměřené na konkrétní schopnosti uchazečů“).

* Uchazeči o pozice spadající do jazykových profilů (korektoři a překladatelé) absolvují test porozumění jazyku, nikoli test ověřující kompetence.

Pomohla vám tato odpověď?

Ano Ne