Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Σε τι είδους δοκιμασίες θα πρέπει να λάβω μέρος αν προεπιλεγώ;

Σε τι είδους δοκιμασίες θα πρέπει να λάβω μέρος αν προεπιλεγώ;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Αν προεπιλεγείτε, θα κληθείτε να λάβετε μέρος σε μια σειρά δοκιμασιών με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής προκειμένου να αξιολογηθούν οι γενικές σας ικανότητες όσον αφορά την κατανόηση κειμένου, την ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς και την κατανόηση αφηρημένων εννοιών (στη γλώσσα 1) καθώς και σε μια δοκιμασία για τις ειδικές ικανότητες που απαιτούνται για το προφίλ και την ομάδα καθηκόντων που αφορά η αίτησή σας (στη γλώσσα 2). 

Εάν έχετε ήδη περάσει τις δοκιμασίες κατανόησης για την ίδια ή υψηλότερη ομάδα καθηκόντων, αλλά όχι τη δοκιμασία ικανοτήτων, θα κληθείτε να λάβετε μέρος μόνο στη δοκιμασία ικανοτήτων.

Δείτε επίσης τα παραδείγματα δοκιμασιώνΣυμβασιούχοι υπάλληλοι» – «Δοκιμασία βάσει ικανοτήτων») για περισσότερες πληροφορίες.

Αν μια υπηρεσία πρόσληψης σάς καλέσει σε δοκιμασίες πρόσληψης, ίσως σας ζητηθεί να λάβετε μέρος σε συμπληρωματικές δοκιμασίες, όπως σύνταξη κειμένου ή άλλη δοκιμασία σχετική με τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης. Λεπτομέρειες για τις δοκιμασίες αυτές θα δίνονται απευθείας από τις υπηρεσίες πρόσληψης.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι