Usein kysyttyä

Etusivu > Usein kysyttyä > Minkälaisia esivalinnan jälkeiset kokeet ovat?

Minkälaisia esivalinnan jälkeiset kokeet ovat?

Esivalinnan läpäisseet hakijat kutsutaan tietokoneella tehtäviin monivalintakokeisiin, joissa arvioidaan heidän yleistä soveltuvuuttaan, kuten kielellistä, abstraktia ja matemaattista päättelykykyään (kielellä 1). Sen lisäksi he osallistuvat (kielellä 2) kokeisiin, joissa arvioidaan haussa olevan profiilin ja tehtäväryhmän edellyttämiä erityiskompetensseja. 

Jos hakija on jo läpäissyt päättelykykyä mittaavat kokeet saman tai ylemmän tehtäväryhmän osalta muttei kompetensseja mittaavaa koetta, hänet kutsutaan vain kompetensseja mittaavaan kokeeseen.

Lisätietoja on esimerkkikokeiden sivulla ("Sopimussuhteiset toimihenkilöt" – "Kompetensseja kartoittavat testit").

Näiden kokeiden yhteydessä hakijaa voidaan pyytää suorittamaan myös muita lisäkokeita, joissa mitataan esimerkiksi tekstinlaadintataitoa tai muuta haetun työn kannalta oleellista taitoa. Tarkempia tietoja kokeista saa palvelukseen ottavalta yksiköltä.

Oliko tästä vastauksesta apua?

Kyllä En