Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > CAST Permanent > Cé na cineálacha trialacha a chaithfidh mé a dhéanamh má réamhroghnaítear mé?

Cé na cineálacha trialacha a chaithfidh mé a dhéanamh má réamhroghnaítear mé?

Catagóirí ceisteanna: 

Má réamhroghnaítear thú, tabharfar cuireadh duit sraith de thrialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire a dhéanamh, trialacha arb é is aidhm dóibh d’inniúlachtaí ginearálta sa réasúnaíocht bhriathartha, uimhriúil agus theibí a mheas (sa teanga a roghnóidh tú mar theanga 1), mar aon le triail a bhaineann go sonrach le hinniúlachtaí na próifíle nó an ghrúpa feidhme a bhfuil iarratas déanta agat air/uirthi (sa teanga a roghnóidh tú mar theanga 2).

Féach freisin na trialacha samplacha ("Gníomhairí ar conradh" – "Triail ar bhonn inniúlachtaí") chun tuilleadh eolais a fháil.

Nuair a thabharfaidh an tseirbhís earcaíochta cuireadh chun trialacha earcaíochta duit, is féidir go n-iarrfar ort freisin trialacha breise a dhéanamh, cuir i gcás triail dréachtúcháin nó triail de shaghas eile a bhaineann le dualgais an phoist. Cuirfidh na seirbhísí earcaíochta gach eolas i dtaobh na dtrialacha sin ar fáil duit.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh