Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Cé na cineálacha trialacha a chaithfidh mé a dhéanamh má réamhroghnaítear mé?

Cé na cineálacha trialacha a chaithfidh mé a dhéanamh má réamhroghnaítear mé?

Má réamhroghnaítear thú, tabharfar cuireadh duit sraith de thrialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire a dhéanamh, trialacha arb é is aidhm dóibh d’inniúlachtaí ginearálta sa réasúnaíocht bhriathartha, uimhriúil agus theibí a mheas (sa teanga a roghnóidh tú mar theanga 1), mar aon le triail a bhaineann go sonrach le hinniúlachtaí na próifíle nó an ghrúpa feidhme a bhfuil iarratas déanta agat air/uirthi (sa teanga a roghnóidh tú mar theanga 2). 

Más rud é gur éirigh na trialacha réasúnaíochta leat, ach nár éirigh an triail inniúlachtaí, don ghrúpa feidhme céanna nó do ghrúpa feidhme níos airde, ní thabharfar cuireadh duit ach chuig an triail inniúlachtaí.

Féach freisin na trialacha samplacha ("Gníomhairí ar conradh" – "Triail ar bhonn inniúlachtaí") chun tuilleadh eolais a fháil.

Nuair a thabharfaidh an tseirbhís earcaíochta cuireadh chun trialacha duit, is féidir go n-iarrfar ort freisin trialacha breise a dhéanamh, cuir i gcás triail dréachtaithe nó triail de shaghas eile a bhaineann le dualgais an phoist. Cuirfidh na seirbhísí earcaíochta gach eolas i dtaobh na dtrialacha sin ar fáil duit.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh