DUK

Pradžia > DUK > Kokius testus turėsiu laikyti po išankstinės atrankos?

Kokius testus turėsiu laikyti po išankstinės atrankos?

Pasirinkti kandidatai kviečiami laikyti kelių testų, kuriuose pateikiami klausimai su keliais atsakymų variantais ir kuriais siekiama įvertinti bendruosius kandidatų žodinio, matematinio ir abstrakčiojo mąstymo gebėjimus (jų pirmąja kalba), ir specialiųjų įgūdžių, reikalingų pareigų grupės, dėl kurios jie pateikė paraišką, pareigoms eiti, vertinimo testą (kandidatų antrąja kalba). 

Jeigu kandidatas jau išlaikė tai pačiai arba aukštesnei pareigų grupei skirtus mąstymo testus, bet ne įgūdžių vertinimo testą, jis bus pakviestas laikyti tik įgūdžių vertinimo testą.

Daugiau informacijos galima rasti pavyzdiniuose testuose („Sutartininkai“, „Kompetencija grindžiamas testas“).

Kai įdarbinanti tarnyba pakviečia kandidatą į įdarbinimo testus, jam gali reikėti laikyti tam tikrų papildomų testų, pavyzdžiui, dokumentų rengimo arba kitokį su atitinkama pareigybe susijusį testą. Išsamią informaciją apie šiuos testus suteiks pačios įdarbinančios tarnybos.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?

Taip Ne