FAQs

Paġna ewlenija > FAQs > X’tipi ta’ testijiet se jkolli nagħmel wara li niġi preselezzjonat?

X’tipi ta’ testijiet se jkolli nagħmel wara li niġi preselezzjonat?

Jekk ġejt preselezzjonat minn servizz ta’ reklutaġġ, se tiġi mistieden biex tagħmel żewġ tipi ta’ testijiet ta’ selezzjoni.

L-ewwel nett, se tgħaddi minn sensiela ta’ testijiet b’għażla multipla biex jiġu vvalutati l-aptitudnijiet ġenerali tiegħek fir-raġunament verbali, numeriku u astratt (bil-Lingwa 1 tiegħek).

Imbagħad, se tagħmel test ta’ kompetenza speċifika* għal profil u grupp ta’ funzjoni li tkun applikajt għalih (bil-Lingwa 2 tiegħek). 

Jekk diġà għaddejt mit-testijiet ta’ raġunament għall-istess grupp ta’ funzjoni jew għal grupp ta’ funzjonijiet ogħla, iżda mhux it-test tal-kompetenza*, se tiġi mistieden biss biex tagħmel it-test tal-kompetenza*.

L-EPSO ma jorganizzax testijiet ta’ kompetenza għal profili fil-grupp ta’ funzjoni I. Jekk tgħaddi minn testijiet ta’ raġunament għal grupp ta’ funzjoni I, tista’ tiġi mistieden għal test ta’ kompetenza organizzat mis-servizz ta’ reklutaġġ.

Għall-gruppi ta’ funzjonijiet kollha, is-servizz ta’ reklutaġġ jista’ jitolbok tagħmel testijiet li tqis li huma rilevanti għax-xogħol, bħal test ta’ abbozzar, test tas-sewqan, eċċ. L-informazzjoni kollha dwar dawn it-testijiet se tiġi pprovduta mis-servizzi ta’ reklutaġġ.

Jekk jogħġbok agħti wkoll ħarsa lejn it-testijiet kampjun tagħna (“Aġenti Kuntrattwali” – “Test abbażi tal-kompetenza”) għal aktar tagħrif.

*Il-kandidati għal profili lingwistiċi (qarrejja tal-provi u tradutturi) jagħmlu test ta’ komprensjoni tal-lingwa minflok test ta’ kompetenza.

It-tweġiba kienet utli?

Iva Le