Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Jakiego rodzaju testy będę musiał zdać, jeśli zostanę wybrany w ramach wstępnej selekcji?

Jakiego rodzaju testy będę musiał zdać, jeśli zostanę wybrany w ramach wstępnej selekcji?

Kandydaci wyłonieni w wyniku wstępnej selekcji zostaną zaproszeni do udziału w testach wielokrotnego wyboru, które sprawdzają ich umiejętności ogólne w zakresie rozumienia tekstu pisanego, operowania danymi liczbowymi i myślenia abstrakcyjnego (w pierwszym języku kandydata), oraz w testach sprawdzających konkretne kompetencje zawodowe wymagane na stanowisku o danym profilu i w danej grupie funkcyjnej (w drugim języku). 

Kandydaci, którzy zdali już testy sprawdzające rozumienie tekstu pisanego, operowanie danymi liczbowymi i myślenie abstrakcyjnego dla tej samej lub wyższej grupy funkcyjnej, ale nie zdali testu sprawdzającego konkretne kompetencje zawodowe, zostaną zaproszeni wyłącznie do udziału w teście sprawdzającym kompetencje.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie z przykładowymi testami (zob. „Pracownicy kontraktowi” – „Test sprawdzający kompetencje kandydatów”).

Kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w testach rekrutacyjnych organizowanych przez służby prowadzące nabór, może czekać dodatkowy test, jak na przykład egzamin pisemny lub inny test odpowiedni do rodzaju stanowiska. Szczegółowych informacji na temat tych testów dostarczą bezpośrednio służby prowadzące nabór.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie