Pogosta vprašanja

Domača stran > Pogosta vprašanja > Kakšne teste morajo opraviti kandidati v predizbirnem postopku?

Kakšne teste morajo opraviti kandidati v predizbirnem postopku?

Če se uvrstite v predizbirni postopek, boste opravljali vrsto testov z vprašanji izbirnega tipa, s katerimi ocenjujemo splošne sposobnosti besednega, številčnega in abstraktnega sklepanja (v vašem prvem jeziku), ter test kompetenc za profil in funkcionalno skupino, za katera ste se prijavili (v vašem drugem jeziku). 

Če ste uspešno opravili test sklepanja za enako ali višjo funkcionalno skupino, niste pa opravili testa kompetenc, vas bodo povabili samo na test kompetenc.

Oglejte si tudi naše vzorčne teste (Pogodbeni uslužbenci – Test kompetenc).

Zaposlitveni testi, ki jih kandidati opravljajo na povabilo kadrovske službe, lahko obsegajo tudi dodatne teste, na primer test pisanja besedil ali drug podoben test, relevanten za zadevno delovno mesto. Informacije o teh testih dajejo neposredno kadrovske službe.

Ali vam je bil odgovor v pomoč?

Da Ne