Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Vilken typ av prov måste jag göra om jag blir utvald?

Vilken typ av prov måste jag göra om jag blir utvald?

Om du blir utvald kallas du till en serie prov med flervalsfrågor så att vi kan bedöma din allmänna förmåga i fråga om läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande (på språk 1) och ett särskilt prov av kompetensen för den profil och tjänstegrupp du har sökt till (på språk 2). 

Om du redan har klarat proven med flervalsfrågor för samma eller en högre tjänstegrupp men inte kompetensprovet, kallas du enbart till kompetensprovet.

Titta gärna på våra exempelprov (Kontraktsanställda – Bedömning av kompetenser).

Om du blir kallad till rekryteringsprov av en rekryterande avdelning kan du få göra några kompletterande prov, t.ex. prov i att skriva texter eller något annat prov som anses vara relevant för jobbet i fråga. Den rekryterande avdelningen kommer att informera dig närmare om de proven.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej