Najczęściej zadawane pytania

Home > Często zadawane pytania > CAST Permanent > Kiedy otrzymam wyniki testów selekcyjnych, które mają postać testów komputerowych?

Kiedy otrzymam wyniki testów selekcyjnych, które mają postać testów komputerowych?

Kategorie pytań: 

Wyniki testów selekcyjnych otrzymasz za pośrednictwem swojego konta EPSO około dwa tygodnie po zakończeniu okresu przeprowadzania testów, podczas którego wziąłeś udział w testach.

Ponieważ nabór w ramach bezterminowej procedury naboru CAST jest prowadzony stale, rocznie wyznaczanych jest kilka okresów przeprowadzania testów.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie