Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > När får jag reda på resultaten av mina Epso-urvalsprov?

När får jag reda på resultaten av mina Epso-urvalsprov?

Frågekategorier: 

Du får reda på resultaten av urvalsproven via ditt Epsokonto cirka två veckor efter det att den provperiod då du gjorde dina prov är avslutad.

Provperioder anordnas regelbundet under året. Du kan se mer i tidslinjen som finns på de olika profilernas egna sidor.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej