Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Hur får jag reda på resultaten av de datorbaserade urvalsproven?

Hur får jag reda på resultaten av de datorbaserade urvalsproven?

Du får reda på resultaten av urvalsproven via ditt Epsokonto cirka två veckor efter det att den provperiod då du gjorde dina prov är avslutad.

Med tanke på att förfarandet ständigt pågår (därav namnet CAST Permanent) kan det bli fråga om flera provperioder under ett år.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej