ЧЗВ

Home > ЧЗВ > Защо не бях избран да се явя на тестовете за подбор на компютър?

Защо не бях избран да се явя на тестовете за подбор на компютър?

Процедурите CAST обикновено привличат голям брой кандидатури. Службите, набиращи персонал, избират само кандидатите, чиито профили най-добре съответстват на техните нужди и изисквания. Нуждите от персонал са различни за различните позиции и институции.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не