ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Защо не бях избран да се явя на тестовете за подбор?

Защо не бях избран да се явя на тестовете за подбор?

Категории въпроси: 

Процедурата CAST Permanent привлича голям брой кандидатури. Службите, набиращи персонал, избират предварително само кандидатите, чиито профили най-добре съответстват на техните нужди.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не