ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Защо не бях избран да се явя на тестовете за подбор?

Защо не бях избран да се явя на тестовете за подбор?

Процедурата CAST Permanent привлича голям брой кандидатури. Службите, набиращи персонал, избират предварително само кандидатите, чиито профили най-добре съответстват на техните нужди.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не