ЧЗВ

Home > ЧЗВ > CAST Permanent > Защо не бях избран да се явя на тестовете за подбор на компютър?

Защо не бях избран да се явя на тестовете за подбор на компютър?

Категории въпроси: 

Процедурите CAST обикновено привличат голям брой кандидатури. Службите, набиращи персонал, избират само кандидатите, чиито профили най-добре съответстват на техните нужди и изисквания. Нуждите от персонал са различни за различните позиции и институции.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не